default-logo

visie Marco Bruijnes Architecten

Marco Bruijnes, architect: "Voor mij is een architectonische schepping een wereld in de wereld. Het is van zijn omgeving onderscheiden door de strenge markering van zijn grenzen. In tegenstelling tot die omgeving bezit een gebouw ‘eenheid'.

Aristoteles zegt in zijn ‘Poetica': " Het geheel is datgene wat een begin, een midden en een einde heeft ". Het moet ook een ordelijke schikking van de delen bezitten. Deze begrippen werden vanuit de letterkunde overgenomen in de architectuur, maar ook in vrijwel alle takken van de kunst. Zaken als driedeling, ritme, strenge innerlijke organisatie, harmonie en maat, zorgden ervoor dat een werk scherp afstak tegen de wereld daarbuiten. Misschien is dit het geheim van de eeuwige jeugd van de klassieke architectuur, muziek, literatuur en schilderkunst.

In mijn ontwerpen ben ik op zoek naar ‘heelheid'. Het gaat mij daarbij niet om een vormvocabulaire of ‘stijl'. Een ‘stijl' sluit mogelijkheden uit, is intolerant. Het gaat mij om de architectonische ervaring, en het mogelijk maken van gebeurtenissen. Waarmee ik niet wil zeggen dat de verschijningsvorm onbelangrijk is. Het gebouw moet ook voor niet gebruikers, de beschouwers, een bestaansrecht hebben, dat overeind blijft ook wanneer de bestaansreden achterhaald zou raken.

Heelheid probeer ik te bereiken door het ontwerpen vanuit één idee wat betreft constructie en materiaal om in die zin een consistent geheel te maken. Het materiaal wordt ingezet door gebruik te maken van zijn specifieke eigenschappen. Het doet waar het goed in is; dragen, hangen, ondersteunen, omhullen, uitkragen, overdekken, verlichten. Het materiaal suggereert niet en het verhult niet, het doet wat het is. Mijn architectuur voegt zich niet naar de omstandigheden. Zonder opzichtig te willen zijn onderscheidt en bevrijdt het zich van zijn omgeving. Een belangrijk thema is het bouwen zelf, het omhoog houden van het materiaal. De energie die besloten ligt in het omhoog houden van het materiaal, het trotseren van de zwaartekracht wil ik uitstralen in mijn gebouwen. Ik wil bouwen."