default-logo

Sim subsidie

Bent u eigenaar van een rijksmonument, zoals een molen, een kerk of een landhuis? Dan heeft u waarschijnlijk onderhoud aan het rijksmonument en komt u wellicht in aanmerking voor de Sim (voormalig Brim) subsidie. Het subsidiebedrag is bedoeld voor normale onderhoudswerkzaamheden aan een beschermd monument of werkzaamheden die voor het herstel van het monument noodzakelijk zijn.

Hoeveel Sim subsidie kunt u krijgen?

De subsidiabele kosten en subsidiepercentages bepalen de hoogte van de subsidie. Subsidiabele kosten zijn de kosten in het restauratieplan waarover subsidie verleend wordt. Ieder soort monument kent een maximum aan subsidiabele kosten. Het subsidiepercentage is afhankelijk van of u wel of geen recht hebt op fiscale aftrek van onderhoudskosten en van het soort monument.

Komt u in aanmerking voor een Sim  subsidie?

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de subsidieaanvragen. Als de subsidie verleend wordt, wordt het bedrag uitgekeerd in jaarlijkse voorschotten. Afhankelijk van de hoogte van de verleende subsidie stelt de RCEā€‹ na 6 jaar de subsidie vast aan de hand van een verantwoording. Marco Bruijnes Architecten geeft u graag advies over de mogelijkheden en het indienen van een subsidieaanvraag.

Hulp nodig bij de aanvraag van de Sim subsidie?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op als u meer informatie wilt over de Sim (Brim) subsidie. Bel ons op 0172 - 575 630 of stuur een e-mail naar . Bekijk enkele projecten waarvoor wij de subsidieaanvraag deden. https://www.marcobruijnes.nl/portfolio#Subsidieaanvragen

Woonhuissubsidie rijksmonumenten

Bent u particulier eigenaar van een rijksmonument met een woonfunctie? Dan is de kans groot dat u in aanmerking komt voor subsidie. Kosten die in 2019 gemaakt zijn voor onderhoud en instandhouding van een monument komen in aanmerking voor de aanvraag. Heeft u hulp nodig bij het indienen van de aanvraag of wilt u een quickscan laten uitvoeren of u voor subsidie in aanmerking komt, neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden. https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten/woonhuissubsidie-aanvragen