default-logo

ruimtelijke onderbouwing

Het komt wel eens voor dat een bouwplan niet past in het geldende bestemmingsplan. Soms houdt het dan op, maar het gebeurt ook wel dat de gemeente wil meewerken. De voorwaarde voor die medewerking is dan dat u voor het bouwplan een 'Ruimtelijke Onderbouwing' opstelt.

beoordeling haalbaarheid Ruimtelijke Onderbouwing

Een Ruimtelijke Onderbouwing is in feite een uitgebreide beoordeling van de haalbaarheid van een bouwplan. In deze rapportage komen onder andere de volgende zaken te staan:

  • Beschrijving van het projectgebied, voorzien van foto´s
  • Ruimtelijke ordening: toetsing landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid, bestemmingsplannen, welstandscriteria
  • Stedenbouwkundige / landschappelijke inpassing
  • Milieuaspecten: geluid, lucht, bodem, water, Wet Milieubeheer
  • Ecologie: flora en fauna
  • Cultuurhistorie (archeologie)
  • Verkeer en parkeren
  • Boven- en ondergrondse kabels en leidingen, rioleringen

hulp nodig bij uw ruimtelijke onderbouwing?

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van Ruimtelijke Onderbouwingen en zijn u graag van dienst. Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons om te zien wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt ons bellen op 0172 - 575 630 of een e-mail sturen naar .

.