default-logo

restauratie monument vraagt om expertise

Wij hebben veel kennis van monumenten. Inhoudelijk als het gaat om historische bouwstijlen, detaillering en materialen. En regeltechnisch op het gebied van regelgeving, monumentenvergunningen, BRIM subsidie en meerjaren onderhoudsplanningen.

waar we u bij helpen als u uw monument wilt renoveren:

  • wet- en regelgeving

We onderzoeken of uw ideeën, wensen en eisen mogelijk zijn binnen wet- en regelgeving.

  • ontwerp

Daarna maken wij een schetsontwerp, waarin uw wensen zoveel mogelijk zijn verwerkt. Dit werken samen met u en in overleg met wetgevende instanties uit tot een definitief ontwerp.

  • monumentenvergunning

Als het ontwerp definitief is, dienen we de aanvraag monumentenvergunning met alle nodige stukken ter goedkeuring in bij de gemeente.
>>Meer over de bouwvergunning van een monument

  • financiering

Als u een monumentaal woonhuis of voormalige boerderij bezit, kunt u (afhankelijk van uw belastingverplichtingen) in aanmerking komen voor fiscale aftrek van de onderhoudskosten, en/ of voor een laag rentende restauratiefonds-hypotheek. Wij kunnen u helpen met de aanvragen.
>>Meer over de financiering van een monument

  • uitvoering

Wij kunnen de aanbesteding organiseren om tot een aannemerskeuze te komen. Wij blijven betrokken bij de technische uitvoering, het beheersen van de bouwkosten en houden nauw contact met u en de aannemer.

  • oplevering

Als het project klaar is handelen wij de laatste formaliteiten voor u af.

  • BRIM subsidie, onderhoudsplannen

Voor sommige monumenten is er, afhankelijk van een aantal factoren, de BRIM subsidie (Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten). Dat is een regeling verdeeld over zes jaren. Wij maken hiervoor een meerjaren- onderhoudsplan, en verzorgen de aanvraag.
>>Meer over de BRIM subsidie

expertise renoveren monumentale pand

Maak een afspraak om te zien wat wij voor u kunnen betekenen. Bel ons geheel vrijblijvend op 0172 - 575 630 of stuur een e-mail naar .