default-logo

Restauratie monument vraagt om expertise

Wij hebben inmiddels al heel wat restauratieplannen voor monumenten op onze naam staan. Deze jarenlange ervaring zorgt ervoor dat er veel kennis over monumenten in huis is. Inhoudelijk als het gaat om historische bouwstijlen, detaillering, materialen en verduurzaming. Regeltechnisch op het gebied van regelgeving, monumentenvergunningen, BRIM subsidie en meerjaren onderhoudsplanningen. Wij helpen u graag bij restauratieplannen voor rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten.

Meer over onze restauratieplannen https://www.marcobruijnes.nl/portfolio#Restauratie

Waar we u bij helpen als u uw monument wilt renoveren

Wet- en regelgeving

We onderzoeken of uw ideeën, wensen en eisen mogelijk zijn binnen wet- en regelgeving.

Ontwerp

Daarna maken wij een schetsontwerp, waarin uw wensen zoveel mogelijk zijn verwerkt. Dit werken we samen met u en in overleg met wetgevende instanties uit tot een definitief ontwerp.

Monumentenvergunning

Als het ontwerp definitief is, dienen we de aanvraag monumentenvergunning met alle nodige stukken ter goedkeuring in bij de gemeente.
>>Meer over de bouwvergunning van een monument

Financiering

Voor monumenten zijn er verschillende subsidiemogelijkheden. https://www.marcobruijnes.nl/brim-subsidie

Uitvoering

Wij kunnen de aanbesteding organiseren om tot een aannemerskeuze te komen. Wij blijven betrokken bij de technische uitvoering, het beheersen van de bouwkosten en houden nauw contact met u en de aannemer.

Oplevering

Als het project klaar is handelen wij de laatste formaliteiten voor u af.

Sim (Brim) subsidie, onderhoudsplannen

Voor sommige monumenten is er, afhankelijk van een aantal factoren, de Sim (Subsidieregeling instandhouding monumenten, voormalig Brim) subsidie. Dit is een regeling verdeeld over zes jaren. Wij kunnen hiervoor een meerjaren- onderhoudsplan maken en de aanvraag verzorgen.
>>Meer over de BRIM subsidie

Expertise renoveren monumenten

Maak vrijblijvend een afspraak om erachter te komen wat wij voor u kunnen betekenen. Bel ons op 0172 - 575 630 of stuur een e-mail naar .                                                 

Marco Bruijnes Architecten is lid van de BNA. https://www.bna.nl/