default-logo

BRIM subsidie

Bent u eigenaar van een rijksmonument, zoals een molen, kerk of landhuis, en heeft u er onderhoud aan? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de BRIM-subsidie.

Het subsidiebedrag is bedoeld voor:

  • normale onderhoudswerkzaamheden aan een beschermd monument
  • voor werkzaamheden die het normale onderhoud te boven gaan en die voor het herstel van het monument noodzakelijk zijn.

 

Hoeveel BRIM subsidie kunt u krijgen?

De subsidiabele kosten en subsidiepercentages bepalen de hoogte van de subsidie.

Subsidiabele kosten zijn de kosten in het restauratieplan waarover subsidie verleend wordt. Ieder soort monument kent een maximum aan subsidiabele kosten.

Het subsidiepercentage is afhankelijk van of u wel of geen recht hebt op fiscale aftrek van onderhoudskosten en van het soort monument.

Komt u in aanmerking voor een BRIM subsidie?

Wij beslissen niet of u recht heeft op de BRIM subsidie. We kunnen wel beoordelen of u mogelijk in aanmerking komt en u begeleiden in de aanvraag van de BRIM subsidie.

Hulp nodig bij de aanvraag van de BRIM subsidie?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op als u meer informatie wilt over de BRIM subsidie. Bel ons op 0172 - 575 630 of stuur een e-mail naar .