default-logo

Woonboerderij de Meije - historische plek

Ooit stond op deze plek een burcht van de Graven van Holland, later een boerderij, De Meijehoeve. In het landschap is de burcht nog te herkennen aan het slotenpatroon.

Bestemmingsplanwijziging

Na een wijzigingsprocedure bij gemeente en provincie is, op voorwaarde van sloop van bijna alle stallen, silo's, loodsen en andere opstallen, vergunning verleend voor twee extra woningen. In totaal zijn er nu dus drie: het Voorhuis, de Deel en de Schuur. Marco Bruijnes Architecten verzorgde op deskunige wijze de wijzigingsprocedure.

Restauratieplan en uitvoering

Na een grondige schouw van de gebouwen heeft Marco Bruijnes Architecten het volledige restauratie- en verbouwplan gemaakt. Vervolgens maakte Marco Bruijnes Architecten het ontwerp, bestek en de bestektekeningen. 

Monumentenvergunning

Voor dit project vroeg Marco Bruijnes Architecten een monumentenvergunning aan.

Bouwbegeleiding

Marco Bruijnes Architecten heeft het project aanbesteed en de uitvoeringstekeningen gemaakt. De uitvoering van het restauratieplan heeft Marco Bruijnes Architecten begeleid met het voeren van directie en toezicht. 

Marco Bruijnes Architecten is lid van de BNA https://www.bna.nl/