default-logo

woonboerderij de Meije- historische plek

Ooit stond op deze plek een burcht van de Graven van Holland, later een boerderij, De Meijehoeve. In het landschap is de burcht nog te herkennen aan het slotenpatroon.

bestemmingsplanwijziging

Na een wijzigingsprocedure bij gemeente en provincie is, op voorwaarde van sloop van bijna alle stallen, silo's, loodsen en andere opstallen, vergunning verleend voor twee extra woningen. In totaal zijn er nu dus drie: het Voorhuis, de Deel en de Schuur.

restauratieplan en uitvoering

Na een grondige schouw van de gebouwen hebben wij het volledige restauratie- en verbouwplan gemaakt. Vervolgens maaken wij ontwerp, bestek en bestektekeningen. 

monumentenvergunning

Voor dit project vroegen wij een monumentenvergunning aan.

bouwbegeleiding

Vervolgens hebben wij het project aanbesteed en de uitvoeringstekeningen gemaakt. De uitvoering van het restauratieplan hebben wij begeleid met het voeren van directie en toezicht.