default-logo

 

geschiedenis rijksmonument

Dit monumentale kerkgebouw dateert uit 1653. De kerk is een bijzonder werk van architect Pieter Post (1608-1669). Pieter Post was de hofarchitect uit Haarlem (voor Frederik Hendrik, prins van Oranje). Hij assisteerde onder meer bij de bouw van het Mauritshuis in Den Haag, de Waag in Leiden en Gouda, Kasteel Heeze en het paleis in Honselersdijk. De kerk in Woubrugge heeft een bijzondere geometrie in de toren en plattegrond. De toren is twaalfzijdig net zoals het grondplan: de breedte bedraagt precies de helft van de lengte. Door deze zuivere geometrie uit 1653 had het hoge eikenhouten tongewelf geen pijlers en balken nodig.

funderingsherstel

Al langere tijd was duidelijk dat de kerk verzakte, maar in 2009 ging het plotseling sneller. De steunbeer aan de zuidzijde van het orgel in de kerk begon grote scheuren te vertonen, het monumentale orgel raakte ontzet. Ons architectenbureau kreeg opdracht het onderzoek naar de oorzaak op te zetten en het restauratieplan te maken. Het bleek dat de oude houten heipalen waren aangetast door bacteriën. Samen met de constructeur hebben wij het plan gemaakt om de kerk op nieuwe palen te zetten. Voor dit funderingsherstel moesten zowel buiten als binnen in de kerk schroefinjectiepalen worden aangebracht, waardoor het hele interieur tijdelijk uit de kerk moest worden verwijderd.

monumentenvergunning en restauratiesubsidie

Voor de uitvoering van de restauratie had de kerk subsidie nodig. Wij hebben voor dit rijksmonument het restauratieplan uitgewerkt, de omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente, en de subsidieaanvraag gedaan bij de provincie Zuid-Holland. 

vloerverwarming en interieurherstel

Omdat het gehele interieur tijdelijk uit de kerk moest voor het funderingsherstel, hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt een nieuwe onderheide vloer in de kerk te maken, voorzien van vloerverwarming. De oude hardsteen dallen zijn hergebruikt in de gangpaden, en onder de banken en stoelen zijn nieuwe plavuizen gelegd, naar het voorbeeld dat we tijdens de restauratie vonden in een oude grafkelder van de kerk. Nu staat niet alleen het kerkgebouw weer stevig, maar zal ook het interieur niet meer zakken en is een duurzame oplossing gevonden om de kerk te verwarmen.

bouwbegeleiding

Tijdens de uitvoering hebben wij directie gevoerd.


Adres: Comriekade 7
Plaats: Woubrugge
Constructeur: Raadgevend Ingenieursbureau Van Dijke B.V.
Aanvraag monumentenvergunning: 2010

De kerk is opgeleverd op 6 november 2014.