default-logo

Landhuis, park en 4 bruggen

Samen met de opdrachtgever werkt Marco Bruijnes Architecten aan het restauratie- en herbestemmingsplan voor dit rijksmonument.

Restauratie- en onderhoudsplan

Net als bij de Brim subsidie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) moest voor de aanvraag van de provinciale subsidie een meerjarenplan met begroting en bestek worden gemaakt. Marco Bruijnes Architecten verzorgde de aanvraag.

Restauratiesubsidie provincie

Wij deden daarvoor een uitgebreide opname (zgn. schouwrapport) van de bouwkundige staat van het landhuis en de 4 bruggen. Vervolgens werkten wij dit uit in een bestek en begroting, waarmee wij de subsidie hebben aangevraagd.

Marco Bruijnes Architecten heeft al ruim 25 jaar ervaring in het restaureren van monumentale panden, landgoederen en monumenten. Marco Bruijnes Architecten is lid van de BNA https://www.bna.nl/