default-logo

Landhuis, park en 4 bruggen

Samen met de opdrachtgever werken wij aan het restauratie- en herbstemmingsplan voor dit rijksmonument.

Restauratie- en onderhoudsplan

Net als bij de Brim subsidie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) moest voor de aanvraag van de provinciale subsidie een meerjarenplan met begroting en bestek worden gemaakt.

Restauratiesubsidie provincie

Wij deden daarvoor een uitgebreide opname (zgn. schouwrapport) van de bouwkundige staat van het landhuis en de 4 bruggen. Vervolgens werkten wij dit uit in een bestek en begroting, waarmee wij de subsidie hebben aangevraagd,